2 years ago

Çocuk Psikoloğu

Userlar oluşumları gereği ile her ne kadar güçlü olsalar da her olaya, düşünceye birlikte birçok olaya hazır bulunsalar da her kişinin hayatının 1 bölümünde bireysel yetenekleri ile çözüm bulamadığı ve profesyonel desteğe i read more...2 years ago

Sigara bırakma

İnsanlar yaratılışları itibari ile her ne kadar güçlü olursa da her olaya, duyguya birlikte çokça olaya hazırlıklı olsalar da herkesin yaşamının 1 bölümünde bireysel yetenekleri ile doğruyu bulamadığı ve profesyonel desteğe read more...